Monday, November 28, 2016

ADVAN G1 USB SAJA BY ASHAKAAS

ADVAN G1 USB SAJA BY ASHAKAAS

mito a19 lcd putih setelah flash , ram 2gb usb saja by ashakaas

mito a19 lcd putih setelah flash , ram 2gb usb saja by ashakaas